Compliance

Tot de primaire taken van AVROTROS hoort de naleving van de wet- en regelgeving, inclusief zelfregulering van de sector, en zodoende worden richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep volledig nageleefd. Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.

Door laatstgenoemde externe toezichthouder zijn in 2016 geen boetes opgelegd voor overtreding van de Mediawet.

De onafhankelijke, objectieve en deskundige compliance- officer van AVROTROS ziet continu toe op integer handelen en levert een belangrijke bijdrage aan een aantoonbaar integere bedrijfsvoering. De compliance-officer draagt – onder meer door het geven van voorlichting, het delen van kennis, het aanspreken op integer handelen en het monitoren van de naleving van integriteitgerelateerde wet- en regelgeving en het integriteitsbeleid van AVROTROS – bij aan het integer handelen van de directie, de medewerkers en de andere organen binnen AVROTROS.

Het compliance-proces kent zowel een systeemgerichte aanpak als een mensgerichte aanpak. De combinatie tussen de twee belangrijke fundamenten ondersteunt de leiding van AVROTROS bij het behalen van haar compliance-doelstellingen en draagt bij aan de creatie van een compliance-bewuste cultuur.