Veilig en rechtvaardig

AVROTROS biedt als publieke omroep toegankelijke informatie op het gebied van politiek, economie, zorg en van consument en veiligheid. In onze bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving willen we een zo groot mogelijk publiek inzicht geven in relevante ontwikkelingen. Op die manier willen we zelfbewustzijn stimuleren en de participatie van de burger bevorderen.

In 2016 trekt het Radar-forum meer dan 9 miljoen unieke bezoekers.

“Super! Dank u voor de veiligheid van de burgers. Goed werk, wil ik hiermee zeggen, toppie!”

- Christa Migchielsen op de Facebook-page van Opsporing Verzocht

Radar is inmiddels een multimediaal platform, waarmee AVROTROS op zeer brede schaal een spreekbuis is voor de achterban. Het is een platform dat door zowel consumenten als door de instanties waar deze consumenten mee te maken hebben als serieus en onpartijdig wordt gezien en vanuit die positie duidelijkheid kan scheppen. Zo heeft AVROTROS meerdere van dergelijke platforms, die elk een specifiek doel hebben; van het oplossen van misdaad (Opsporing Verzocht) tot de ontmaskering van oplichters (Opgelicht?!) en sinds 2016 is er een apart platform dat zich specifiek richt op de Nederlandse gezondheidszorg in de vorm van Zorg.nu. Alle multimediale platforms worden in nauwe betrokkenheid met het publiek samengesteld waardoor ze doelgericht meerwaarde opleveren.