Governance

Doelstelling en kernactiviteiten
Omroepvereniging AVROTROS heeft als doel het op landelijk niveau verzorgen van media-aanbod, ter uitvoering van de publieke media-opdracht als bedoeld in de Mediawet 2008, en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn, alsmede het verrichten van nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Dit doen wij door een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Het media-aanbod van AVROTROS voldoet aan de eisen van art. 2.1-2 van de Mediawet 2008: onafhankelijk, toegankelijk, hoogstaande kwaliteit en variatie. Die eisen komen tot uitdrukking in inhoud, stijl en vorm van het media-aanbod, waarmee een relevant bereik in zowel de breedte als in specifieke doelgroepen wordt behaald.

Bestuursstructuur
De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek 2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep (hoofdstuk 1).

BELANG ALLE STAKEHOLDERS MEEGEWOGEN

AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en Verenigingsraad. De Statutaire Directie is belast met het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijkse leidinggeven aan het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging, binnen de kaders zoals die in Hoofdstuk 4 van de Statuten zijn vastgesteld.

CULTUUR GERICHT OP INTEGRITEIT EN PUBLIEKE OPDRACHT

Samenstelling organen
De Statutaire Directie bestaat uit:
• Eric van Stade, Algemeen Directeur, tevens Voorzitter van de Statutaire Directie
• Niels van ’t Hooft, Zakelijk Directeur
• Vacature, Media Directeur

Per 1 oktober 2016 heeft de Media Directeur afscheid genomen en per 1 augustus 2017 zal Bart Barnas deze functie vervullen.

De Raad van Toezicht van AVROTROS bestaat uit zes leden:
• Ed Nijpels, voorzitter
• Mirjam Nouwen, vicevoorzitter
• Hester Bais, lid (vanaf 01-01-2017)
• Peter van Gorsel, lid
• Derk Haank, lid
• Eric Mijnsberge, lid
• Boele Staal, lid (tot 31-12-2016)