Plek in het bestel

Omroepvereniging AVROTROS maakt deel uit van de Publieke Omroep en heeft als belangrijkste taak de verzorging van media-aanbod. Intern heeft AVROTROS drie organen: het Bestuur (de directie van het omroepbedrijf), de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.

Namens de Rijksoverheid is het ministerie van OCW verantwoordelijk voor de Publieke Omroep als publieke voorziening. De overheid stelt regels aan het aanbod van de Publieke Omroep en aan de partijen die dit aanbod verzorgen. Doelstelling is dat de Publieke Omroep met een onafhankelijk, toegankelijk, gevarieerd, pluriform en kwalitatief hoogstaand media-aanbod voorziet in de democratische, sociale en culturele behoeften van de bevolking. Het ministerie van OCW voorziet de Publieke Omroep van budget. Dat is voor een deel afkomstig van de opbrengsten van de Ster.

OMROEP ALS SPIL IN MAATSCHAPPELIJK EN CULTUREEL NETWERK

De NPO is het coördinatie- en samenwerkingsorgaan van de Publieke Omroep, vanaf 2016 is de officiële omschrijving ‘sturings- en samenwerkingsorgaan’. In die hoedanigheid is de NPO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programmaschema’s op basis van zender- en netprofielen en voor het verzorgen van de budgettering en distributie van het media-aanbod.

De Publieke Omroep bestond in 2016 uit drie fusieomroepen (AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV), drie zelfstandige omroepen (EO, MAX, VPRO), twee taakomroepen (NOS en NTR) en drie aspirant-omroepen (Human, PowNed en WNL).

AVROTROS produceert de meeste programma’s in eigen huis. Daarnaast worden veel programma’s gemaakt in samenwerking met externe producenten. In alle gevallen worden veel deelwerkzaamheden uitgevoerd door kleine creatieve bedrijven en freelancers.

AVROTROS heeft veel contacten met maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen. Dikwijls leveren deze instellingen inbreng aan programma’s die betrekking hebben op thema’s die in hun bereik liggen.

SAMENWERKING LEIDT TOT NIEUWE IDEEËN

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) oefent het externe toezicht uit op de Publieke Omroep en de omroepinstellingen. Dat heeft betrekking op de naleving van de Mediawet. De verantwoordelijkheden van het CvdM strekken zich uit over onder meer vergunningverlening, programmatoezicht en financieel toezicht.